home - Kontakt

WANT Jazyková agentúra

Sídlo prevádzky:
Narcisová 4 (sídlisko Terasa, 150m od Spoločenského pavilónu)
040 11 Košice
1. posch.; Učebňa 1 - 3

Fakturačné údaje:
Ing. Michaela Dobrová - WANT
Jazmínová 3
040 11 Košice
IČO: 44 694 946
DIČ: 1076637177
IČ pre DPH: SK1076637177

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK96 7500 0000 0040 0756 1757
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX

Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra: 820-65640 Riaditeľ

Kontaktné osoby

Jazykové vzdelávanie, preklady, korektúry, tlmočenie, tábory:
Ing. Bc. Michaela Dobrová - riaditeľka
Mobil: +421 907 454 171
E-mail: info@want.sk


Manažér Jazykové pobyty:
Mgr. Jozef Kmeťko
Mobil: +421 918 267 932
E-mail: pobyty@want.skAsistent Asistent riaditeľa:
Bc. Alena Pástorová
Mobil: +421 948 367 703
E-mail: asistent@want.sk


Financie Platobný styk:
Ing. Bc. Michaela Dobrová
Mobil: +421 907 454 171
E-mail: financie@want.sk

Kontaktný formulár

Napíšte :

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmŠ v ¤ 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, zaslaním formulára vyjadrujem súhlas spracovaním osobných údajov za účelom administrácie.

Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná.


Prihlasovací formulár

WANT na mape


Zobraziť veľkú mapu

WANT Jazyková agentúra
2017 / All content copyright

socialny socialny

Kontakt

Ing. Bc. Michaela Dobrová
Mobil: 0907 454 171
Mail: info@want.sk
Skype: michaela.dobrova
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Narcisová 4
040 11 Košice

Projekt Jazykovej agentúry WANT

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
Výučba jazykov v partnerských kaviarňach s občerstvením na náš účet.