home - Agentúra

NAŠA HISTÓRIA


2009
- Michaela Dobrová zriadila WANT v Košiciach na Pražskej 2
- poskytovanie súkromných hodín anglického jazyka

2010
- rozšírenie priestorov o Učebňu 2
- rozšírenie ponuky služieb o preklady z/do anglického jazyka

2011
- rozšírenie priestorov o Učebňu 3
- rozšírenie ponuky služieb o sprostredkovanie výučby cudzích jazykov
- vznik Jazykovej školy WANT

2012
- rozšírenie ponuky o komplexné jazykové služby: vzdelávanie, preklady, korektúry, tlmočenie, jazykové pobyty v zahraničí
- vznik Jazykovej agentúry WANT

2013
- sťahovanie prevádzky v Košiciach do nových priestorov na Narcisovej 4

2014
- rozšírenie spolupráce s lektormi ostatných cudzích jazykov
- organizovanie denných letných anglických táborov

2015
- rast tímu lektorov
- firemná výučba cudzích jazykov

2016
- rozšírenie spolupráce so zahraničnými lektormi
- organizovanie letných jazykových kurzov pre deti
- práca na novom projekte JAZYKOVÁ KAVIAREŇ - Výučba jazykov v partnerských kaviarňach s občerstvením ☕

2017
- rozšírenie spolupráce s ďalšími lektormi cudzích jazykov

WANT Jazyková agentúra
2017 / All content copyright

socialny socialny

Kontakt

Ing. Bc. Michaela Dobrová
Mobil: 0907 454 171
Mail: info@want.sk
Skype: michaela.dobrova
Pon - Pia: 9:00 - 18:00

Narcisová 4
040 11 Košice

Projekt Jazykovej agentúry WANT

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
Výučba jazykov v partnerských kaviarňach s občerstvením na náš účet.